TURUN LINNA JA HISTORIALLINEN MUSEO
Turku Castle and Historical Museum


Copyright Heikki Andersson